Yalçın AKDOĞAN
Yalçın AKDOĞAN
yalcinakdogan@stargazete.com
Yazarın Sayfası
Dinle

Biden'la saf tutan ezikler…

AK Parti'nin kuruluşundan beri önemli bir mottosu vardır. Bu, 'Türkiye kazanacaksa biz kaybetmeye razıyız' şeklinde bir ifadedir.

Ülkenin menfaatlerini kendi menfaatlerinin önüne koymak milli bir duruş ve önemli bir erdemdir.

Kendi siyasi hedefleri için ülkenin kayba uğramasını en büyük kayıp olarak gören bu anlayış vatanseverlikle yoğrulmuştur.

AK Parti, kendi siyasi faydasına ülkenin zararına olacak herhangi bir işin içine girmemeye çalışmış, Türkiye'nin selametini en önemli siyasi öncelik olarak kabul etmiştir.

ABD Başkanı Biden'ın 'sözde soykırım'a yönelik açıklamalarına verilen kimi tepkiler tam da bu anlayışın tersini yansıtıyor.

'Erdoğan batsın da Türkiye'ye ne olursa olsun' şeklindeki bu anlayış Biden'ın açıklamasıyla bir kez daha kendisini gösterdi.

Biden'a laf söyleyemeyenler Erdoğan'ı ve hükümeti topa tuttular.

CHP ve avanesi faturayı Erdoğan'ın politikalarına kesmeyi tercih eti.

Erdoğan'ı bitirmek için muhalefeti destekleme projesini dile getiren Biden'a tepki vermek yerine hükümete tepki verdiler.

Türk milletini bu kadar rencide eden milli bir meselede milli tavır sergileyememek çok sakil ve yakışıksızdır.

Bu tavrın ne kadar çirkin olduğunu geçmişte birçok olayla dile getirmeye çalışmıştık.

Türkiye'ye hasmane tavır takınan yabancı ülkelerin saldırıları karşısında saldırgan düşmanı değil kendi ülkesini suçlayan bir zihniyet bu...

Aidiyet hissi, mensubiyet duygusu, ortak değerlere sahip çıkma ülküsü, vatan ve devleti sahiplenme refleksi gelişmeyen bir anlayış...

Siyasi rekabeti karşısındakini yok etmek gibi gören, bunun için de düşmanların desteğini almaktan çekinmeyen bir anlayış...

Daha ötesi düşmanların hain saldırılarını bir problem olarak görmek yerine kendi siyasi mücadelesine bir katkı gibi gören hastalıklı bir yaklaşım...

Erdoğan'dan kurtulmak için hainlerin, teröristlerin, düşmanların, hasımların Türkiye'ye zarar vermesini adeta temenni eden, bunu bir problem olarak görmeyen çarpık bir zihniyet...

Bir de Türkiye'nin tepkisinin yumuşak olduğu gerekçesiyle eleştiri getirenler var.

Neymiş efendim, Türkiye'nin tepkisi yeterince sert değilmiş! Peki, sert açıklamaya yumuşak tepki vereni eleştirmekten önce sert ve haksız açıklamayı eleştirmek gerekmez mi?

Size küfür eden elin adamının ölçüsüzlüğüne laf söylemeyip, kendi adamınızı yumuşak tepki gösterdi diye eleştirmek nedir?

Türkiye'de vatanını, ülkesini, milletini, devletini seven herkes ve herkesim bu olayda verilmesi gereken tepkiyi vermiştir. Biden'ı eleştiremeyenlerin 'yumuşak tepki' eleştirisi getirmesi ironik bir haldir.

Biden'ın Erdoğan'a yönelik haksız çıkışlarından medet umanların onun Türkiye düşmanlığına laf söylemesini beklemek de abestir.

Bugüne kadar ABD başkanları bu meseleyi kırıp dökmeden halletmeye çalışırken Türkiye'nin müttefikliğini nazara almışlardır. Biden ise hasmane ve düşmanca bir tavırla hareket etmeyi yeğlemiştir.

Biden'ın düşmanlık kokan tavırlarına tepki gösteremeyenlerin Erdoğan'a yüklenmesi Türkiye'nin tarafında değil karşı tarafta saf tutmadır.

ABD muhipleri için ABD'nin üstünlüğü ve efendiliği mutlaktır, ona karşı alttan almak gerekir. ABD korkusu onların ciğerlerine işlemiştir.

Bu hastalıklı anlayışlar bir kez daha aziz milletimizin duygu dünyasından ne kadar kopuk olduklarını göstermişlerdir.