Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Bunları yapmayana ceza var!

İş güvenliği, iş kazaları her zaman en önemli konuların başında gelmektedir.

İşte iş güvenliğinin toplumsal önemine binaen ülkemizde ilk defa müstakil bir iş sağlığı ve güvenliği yasası 2012 yılında çıkartıldı. Bu yasaya göre çok sayıda kişi iş güvenliği uzmanlığı eğitimi aldı ve iş güvenliği uzmanı olarak çalışıyor.

TBMM Başkanlığına verilen ve kısa zamanda yasalaşmasını beklediğimiz mini torba yasayla kamu kurumları ile 50 işçiden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdam yükümlülüğü 1 Temmuz’dan itibaren zorunlu hale gelen iş güvenliği uzmanı istihdam zorunluluğu 31.12.2023’e ertelenmiş olacak.

Buna göre hem kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma yükümlülüğünün 31.12.2023 tarihine ertelenmektedir.

Ayrıca yapılan düzenleme ile çok tehlikeli sınıfta, 31.12.2023 tarihine tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilebilmesi ve tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ise 31.12.2023 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilebilmesi mümkün olacak. Erteleme sadece alan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdam yükümlülüğüne ilişkin olup, bunun dışında kalan iş güvenliğine ilişkin yükümlülükler ertelenmemiştir. Buna göre 50 işçiden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde;

* İşyerinde risk değerlendirmesi yapılması,

* Acil durum planlarının hazırlanması, yangınla mücadele ve ilk yardım çalışmalarının yapılması,

* Tahliye planının yapılması,

*Termal konfor şartları, Ortam ölçümlerinin yapılması,

* İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildiriminin yapılması,

* Sağlık gözetiminin gerçekleştirilmesi,

* Çalışanların bilgilendirilmesi,

* Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi, İşe başlama eğitimlerinin verilmesi

* Çalışan temsilcisinin/temsilcilerinin görevlendirilmesi,

* Destek elemanı eğitimleri ve görevlendirmesi,

* İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri,

* Diğer işverenler ile İSG çalışmalarında koordinasyonun sağlanması,

* İş güvenliği malzemelerinin temini ve kullandırılması,

* Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerinin bilgilendirilmesi,

Gibi yükümlülükler ertelenmemiş olup, 2012 yılından beri devam etmektedir. Buna göre diğer İSG yükümlülüklerinin her bir işyerinde uygulanması gerektiğine dikkat edilmelidir.

Yukarıda belirtilen iş güvenliği önlemlerine uyulmaması halinde uygulanacak idari para cezaları işyerindeki çalışan sayısı ve işyerinin tehlike sınıfına göre değiştiğinden farklı uygulanacaktır.

Örneğin, işyerinde Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak durumunda az tehlikeli işyerlerinde 7.038.- TL ile çok tehlikeli işyerlerinde 31.680.-TL arasında ve aykırılığın devamı halinde her ay idari para cezası uygulanmaktadır.

Acil durumları belirlenmemesi, acil durumlar için tedbir alınmaması, acil durum planlarının hazırlanmaması, destek elemanı görevlendirilmemesi, araç gereç sağlanmaması, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemenin yapılmaması durumunda az tehlikeli işyerlerinde 2.342.- TL ile çok tehlikeli işyerlerinde 7.026.-TL arasında ve aykırılığın devamı halinde her ay idari para cezası uygulanmaktadır.

İş kazalarını ve meslek hastalıklarının 3 iş günü içinde SGK'ya bildirilmemesi durumunda az tehlikeli işyerlerinde 4.688.- TL ile çok tehlikeli işyerlerinde 14.064.-TL arasında idari para cezası uygulanmaktadır.

İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirilmemesi durumunda az tehlikeli işyerlerinde 2.342.- TL ile çok tehlikeli işyerlerinde 7.026.-TL arasında idari para cezası uygulanmaktadır.