Eski kavramlar yeni düzen

Çağımızın entelektüeli bir politik nevrotiktir. O, kendi kafasında, kendisine ait bir demir perde taşıyor.

Koestler'in idraki tarumar eden bu tespiti, rahmetli Ekrem Tahir'in "Işığa ve yıldızlara erişilmesin diye gök kubbemizi taşlarla örmüştür" diye mahkûm ettiği "Türk aydını" için geçerli galiba.

Bütün alana sirayet etmiş bu ruh hali.

Ezberler yönlendiriyor zihinleri.

Tarihin kenarında yaşamanın kolaycılığı bu işte.

Işığı gösterenlere gözümüzü kapatarak mukabele ediyoruz.

Gözlerimizi kapatsak da yıkılan bir dünyanın tam ortasındayız.

Ve... yıkıntılar arasında eski kavramlardan medet umuyoruz.

Ben bıkmadan usanmadan söyleyeceğim.

Yapısal sorunları tartışmalıyız, mutlak zannettiğimiz sisteme ilişkin fundamental sorgulamalar yapmalıyız.

Söz gelimi, cari sistem içinde politikalar oluştururken, geleceğin tasarımı için "itibari parayı" sorgulayıp, en azından, Amerikan merkez bankasının/ ve doların iktidar alanını daraltacak formüller üretmeliyiz.

"Bizimkiler neoliberal muhasebe sistemine amentü derecesinde inanırken, bu nasıl olacak?" diyeceksiniz.

Biz yapmasak yine oyunun dışında kalacağız.

Önümüzdeki süreçte Türkistan'da Brics ülkeleri, dolar egemenliğini aşmak için bir toplantı yapacaklar.

Çin ve Rusya, dolar egemenliğindeki itibari para sistemine karşı, öteden beri arayış içindeler.

Biz Amerikan sisteminin şekillendirdiği batı bloku içinde uğraşırken, Türk dünyasının da içinde bulunduğu bu arayışlara kayıtsız kalmamız, en azında Türk kuşağı çerçevesinde geliştirdiğimiz stratejilerin de akamete uğraması anlamına gelir.

Çünkü kim olursa olsun krizler bütün ülkeleri, alternatif geliştirebilen güçlerin kucağına itiyor.

Çin, bugün daralan dünya ekonomisinde büyüme trendini bir şekilde sürdürürken, Rusya, Ukrayna üzerinden ABD'nin yaptığı hamleyi tersyüz etti ve özellikle Avrupa ülkelerini de büyük bir açmaza soktu.

Yine, daha dün Sorosçu Turuncu Devrimlerle yönetimlerini belirledikleri Gürcistan, bugün yeniden Rusya'nın etki edebileceği alana girdi. Artık batılı güçler eskisi kadar bu bölgede rahat hareket edemiyorlar.

Kim ne derse desin, Ukrayna'da stratejileri akamete uğrayan, İsrail'de Siyonist kapana kapılan ve bir türlü bu kapanı kıramayan Amerika liderliğindeki Batı'nın zeval devrine girdiğini görecek bir iz'an, bir idrak lazım.