ÖNDER Buluşması, nitelikli gelecek...

"Mazinin Hâdimleri, Geleceğin Vârisleri" olan nesiller için, 65 yıl önce yola çıktı ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, son kongresini Uşak'ta gerçekleştirdi. Bugün milyonları taşıyan ulu bir çınara benzeyen ÖNDER'de, himaye çatısı olduğu kadar geleceği inşa etme çabasındaki değerli eğitimciler var. İlim, güçlü irade, özverili idealizm onların en belirgin ilkeleri...

Medeniyetimizin "beşikten mezara kadar ilme muhtacız" şiarıyla baktığı ilim, başımızın tacıdır. Ne var ki ilim sahibi olmak, tarihin hemen her döneminde, büyük sınavlara tabi tutulmuştur.

İmam hatip okullarının tarihçesine baktığımızda, aslında bizim siyasi tarihimize de bakmış oluruz. Tarihi süreçler içinde demokratikleşmeyle birlikte gelen eğitim hürriyeti, imam hatip okullarının da önünün açılması sonucunu getirmiştir. İmam hatip okulları, kuruldukları günden bu yana demokrasinin turnusolu olagelmişlerdir... Kapatılıp açılmaları kadar, sınırlandırılıp çoğaltılmaları da her zaman milli iradeyi ilgilendirmiştir. Çünkü bu okullar, öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve kurucuları ile birlikte halkın ta kendisidir...

Demokrat bir toplumun eğitim sistemi ile kaotik bir idare ile yönetilen bir toplumun eğitim sistemi muhakkak ki birbirinden farklıdır. Demokrasi ile anti demokrasi karşılaştırmasında, imam hatip okullarımız her daim demokratların yanında neşvü nema bulmuştur ve bulacaktır. Karanlık rejimlerse, bünyelerindeki tek tipçilik gereği, her seferinde dimağlara sınır çekmeye, ruh dünyalarını hapsetmeye kalkmıştır. Nitekim 28 Şubat günlerinde en ağır darbeleri göğüslemek durumunda kalmış olan imam hatiplerimiz, bugün için artık, Türkiye'mizin geleceğinin niteliğini arttırma yolunda emin adımlarla yürümektedir.

ÖNDER, 65 yılda dava edindiği şiarlarıyla yürüyor; istikamet üzere, samimiyetle, bilgi ve hikmetle, ehliyet-liyakatla, basiret-ferasetle, adalet ve merhametle, ahde vefa ile nitelikli bir geleceği inşa etmek için yürüyüşüne devam ediyor.

Önder adı üzerinde öncü olanlara verilen isimdir. Davasının fedaisi, cesur, diğerkam, nefsinden emin olunan, edepli, itimat edilen, korkusuz gençlerin çatısıdır... Nitelikli bir geleceğin rüyasını görenler, bir dülger olarak girdiği Enderun'dan Mimar Sinan olarak mezun olan bir mimari dehanın nasıl keşfedildiğini, nasıl eğitildiğini, nasıl yetiştirildiğini iyice anlayabilmelidir...

Nitelikli bir gelecek için zeka tek başına yeterli bir öncül olamaz. Belki iyi bir hizmetkar olabilir ama zeka, hedef, ideal, gaye ve disiplin olmadan har vurulup harman savrulacak, ziyan olacak bir ekine benzer. Ekini ziyan etmemek için, çok önemli planlamalar, yönlendirmeler, yetiştirme metotları uygulanır ki verim elde edilebilsin...

Nitelikli, verimli bir gelecek istiyorsak, bunun için evvela hukuki zemini, her zaman özgürce boy atılacak, kısıtlamaların ve yasaklamaların olmadığı bir düzeyde tutmamız gerektiğini tecrübeler eşliğinde biliyoruz... Eğitim bir hak ve hürriyet olarak, ancak demokrat toplumlarda verimli ve nitelikli sonuçlar getirebilir. Bu bağlamda darbe döneminin eseri olan bir anayasa herkesin başının üstünde düşmeye her an hazır bir Demokles Kılıcı gibi durur...

Nitelikli bir gelecek, nitelikli eğitim kurumları, nitelikli idareciler ve nitelikli idealist öğretmenlerle inşa olacaktır. Kendisini eğitime adamamış kişilerin eğitim dünyasında yeri olamaz. Nitelikli bir gelecek için, bir sarraf rikkatiyle öğrencilerini mücevher tartarcasına incelikle eğitecek, eğitimi sanat edinmiş öğretmenlere ihtiyacımız var... Kınalızade, meşhur siyasetnamesi Ahlak-i Alai'de; yöneticinin "erdemli" olması, yönetilenleri de "erdemli kişiler" olmaya teşvik edici bir unsurdur, der. "Halkın geneli çoğunlukla reislerine uyarlar ve sultanları taklit ederler' darbımeselini işaret ederek, eğitimdeki nitelik ve kalite için de eğitimciyi öncelikle zikreder. "Eğitimci iyi olursa, talebe de iyi olur, talebe, öğretmeninin geleceğidir." der...