Beşikten mezara sosyal güvenlik

Sosyal sigorta, bireyleri yaşamın zorluklarına karşı koruyan ve toplumsal refahı artıran zorunlu bir güvence sistemidir. Sosyal sigorta 4/a, 4/b ve 4/c sigortalıları açısından çalışmalara bağlı olarak zorunlu olup sigortalılık hakkından vazgeçilememektedir.

Her yıl 16 Mayıs'ı içine alan hafta Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle sosyal güvenlik sisteminin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) önemini vurgulamak ve sosyal güvenlik hizmetlerinin değerini kaleme almak istedim.

Sosyal güvenlik, bireylerin yaşlılık, hastalık, işsizlik, sakatlık gibi risklere karşı korunmasını sağlar, halkın refahını artırmayı amaçlar ve her bireyin hayatında önemli bir yer tutar.

Sosyal güvenlik, bir toplumun en kırılgan bireylerini koruyan bir ağ gibidir. Yaşlılar, engelliler, işsizler ve diğer dezavantajlı gruplar, sosyal güvenlik sistemleri sayesinde temel ihtiyaçlarını karşılayabilir ve yaşamlarını sürdürebilirler.

Sosyal güvenlik, çalışma gücü kaybı, hastalık, sakatlık veya yaşlılık gibi durumlarda bireylere gelir ve sağlık yardımları desteği sağlar. Bu, bireylerin yaşam standartlarını korumalarına ve ailelerinin refahını sürdürebilmelerine yardımcı olur.

Genel Sağlık Sigortası, tüm sigortalıların sağlık yardımı alabilmelerini sağlar.

Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşlarımıza doğumundan ölümüne kadar, hatta ölümünden sonra da hak sahiplerine sağlık ve sosyal sigorta hizmeti sunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Hizmetlerinde kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalılara tedavi, teşhis ve tüm sağlık hizmetlerinin sağlanması hizmeti verilir. Buna göre;

* Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi,

* Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması,

* İş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat eden sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması,

* Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi,

* Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği,

* Analık sigortası kapsamında emzirme ödeneği,

* Cenaze Ödeneği,

Hizmetleri verilmektedir.

Uzun vadeli sigorta kolları bakımından;

* Malullük sigortası kapsamında malullük aylığı,

* Yaşlılık sigortası kapsamında yaşlılık aylığı ve toptan ödeme,

* Ölüm sigortası kapsamında ölüm aylığı, ölüm toptan ödemesi ve aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği ile cenaze ödeneği verilmektedir.

Genel sağlık sigortası kapsamında ise;

* Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere finansmanı sağlanan tıbbî ürün ve hizmetlerinin verilmesi,

* Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerinin hastalıklardan korunması amacıyla ilgili kamu idareleriyle kişisel koruyucu sağlık hizmetleri politikalarının tespitine ve etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlanması,

* Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerini ve işverenleri genel sağlık sigortası mevzuatından doğan hakları yerine getirilmektedir.

Bu vesileyle Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutluyorum.