İslam Milleti bugün başsız bir büyük kalabalık, çözüm bu zaafı gidermekte…

Önce belirteyim ki, Blinken Tel Aviv'e gidişindeki gibi, Ankara'ya da gelişinde de, 'Ben buraya Amerika Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak geldim' deseydi, o zaman herhalde, Ankara'da da öyle soğuk karşılanmazdı.

Blinken'le Hakan Fidan'ın görüşmeleri genel hatlarıyla dışarıya yansımış bulunuyor. Amerika ve Avrupa medyasındaki yorumlar da Başkan Erdoğan'ı, 'Batı ittifakının başını ağrıtan bir siyaset takip etmek'le suçluyorlar. (Bu arada, Blinken'in Dışişleri Bakanlığı'na gelişi sırasında, onu tek başına protesto eden Av. Gülden Sönmez hanım kardeşimizin, kendisini engellemek isteyen polislere karşı, 'Beni değil, orada çocuk katili olan birisi var, onu yakalayın!' demesi, en etkili tek kişilik eylemlerden birisiydi.)

*

Müslüman dünyasında ise... Bütün Müslüman halklar; 'Yahu, bu kadar Müslüman devlet var, niye seyirci kalınıyor, bu korkunç barbarlığa?' diye yakınıyorlar.

Zahiren haklı sayılabilirler. Ama biraz düşünülse, hastalığın kaynağına ulaşılır ve ilaç da ona göre hazırlanır.

Hatırlayalım, 'Dede Korkut Masalları'ndan birinde, Dede Korkut 7 çocuğunu çağırır ve yanındaki 7 çubuğu birer birer kırar.

Sonra, 7 çubuğun bağlı olduğu bir desteyi alıp kırmaya çalışır, ama kıramaz. Sonra da der ki: 'Ayrı ayrı olursanız, düşmanlarınız tarafından işte böyle kırılırsınız. Ama birlikte olursanız, kırılmazsınız...'

*

4 Kasım günü, İstanbul - 2 No.lu Baro'nun 'Filistin'de Soykırım Sempozyumu'nda söz sırası bu satırların sahibine de gelince, oradaki bir sahneyi burada da tekrarlamalıyım:

'Bilindiği üzere, Kur'an üzerindeki çalışmalarıyla bilinen (merhum) Muhammed Esed, aslında ilk ismi Leopold Weiss olan bir Yahudi idi ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı diyarlarında gazetecilik yapıyordu.

Bir gün, Kuzey Afrika'daki Senusîlik Tarikatı'nın şeyhi Büyük Senusî ile karşılaşır ve ona; 'İtalyanlar 1912'lerde, en modern silahlarla Bingazi sahillerine çıktıklarında, siz hemen binlerce müridinizle atlarınıza binip, kılıç ve kargılarla saldırıya geçtiniz. Hâlbuki sizin silahlarınızın yetersizliği ortadaydı. Gerçi düşmanın sahillerden ileri geçmesini engellediniz, ama çok kurban da verdiniz. Bunu düşünemediniz mi?' diye sorar.

O sözler üzerine Şeyh Senusî; 'İstanbul'da Halife, cihat ilan ettikten sonra, bizim burada cihada katılmak için güçlerimizin hesabını yapmamız alçaklık olurdu' der.

Evet, bugün Müslüman halkların hemen her kesiminde aynı yakıcı sual, 'Yahu, küçücük İsrail' in bu barbarlığına karşı, 2 milyara yakın Müslüman dünyası niçin seyirci? ' şeklinde soruluyor.

Niçin mi?

Bir 'cihat çağrısı' yapıldığında, her Müslümanın şer'i sorumluluğuna göre hareket etmesini sağlayacak bir mekanizmamız bugün yok da onun için...

Evet, biz Müslümanlar bugün 2 milyarlık dev bir kalabalığız... 'Kalabalığız' diyorum, çünkü başsızız!.. Çünkü elimizdeki ve şer'an hepimizi bağlayan o 'büyük' güç merkezimiz de, 'Lozan Antlaşması' ve devamında havaya uçuruldu.

Çare, bugün de kalp, beyin ve el birliği içinde olabilmekte...

Unutmayalım ki, bizim parça parça olduğumuzu bilen Amerikan emperyalizmi, hemen uçak gemilerini getirdi Doğu Akdeniz'e... Kendisinin 75 yıldır, 52. eyaleti durumundaki İsrail isimli haydutlar çetesini, 2,5 milyonluk savunmasız Müslüman Gazze üzerine saldırtarak, korkaklara mahsus 'büyük ve sahte bir kahramanlık' sergiletmek istiyor; bütün müttefikleriyle birlikte... Yani, Yahudileri 2 bin yıl boyunca lanetli bilen Hristiyan dünyası, onlarla birleşti, ama Müslümanlar içimizdeki emperyalist kuklalarının, laiklerin 100 yıllık bayatlamış yalanlarıyla uyutuluyorlar hâlâ...

*

Sözü Hz. Ali'den nakledilen bir savaş taktiğini özetleyerek bağlayalım: 'Düşmanınızın kılıcı uzun ve kuvvetli; sizinki, kısa ve zayıf ise, boş yere kılıç savaşı yapmayınız. Hasmınızın boğazına sarıldığınızda, o kılıcını size sallayamayacaktır?'

*

Anlayana...