Daha adil bir Birleşmiş Milletler mümkün

Beştepe'ye yakın kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde üç konunun öne çıkacağını söylüyor. Göç, aşı milliyetçiliği ve küresel iklim değişikliği... Bu üç başlığı ayrıca değerlendiririz elbette. Fakat benim asıl beklediğim çıkış Erdoğan'ın BM'nin yapısına ilişkin eleştirileri ve çözüm önerileri olacak.

**

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM'nin yapısına ilişkin tutumu dünyanın malumu... "Dünya 5'ten Büyüktür" sözüyle de bunu uluslararası toplantılarda defalarca dile getirdi. Şimdi "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabında da bunun nasıl hayata geçirileceğini ince ince anlatmış Cumhurbaşkanı Erdoğan... Tam BM zirvesinden iki hafta önce okurla buluşan bu kitapta Erdoğan diyor ki; "... Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üye sayısı 5 yerine 20 olmalı. Genel Kurul'un yetkileri arttırılmalı. BMGK tek karar verici organ olmaktan çıkarılmalı." Temelde bu üç başlıkta toplayabileceğimiz reform önerilerinin detayında, aslında çok konuşulacak yapısal değişiklik teklif ediyor Erdoğan.

"...Konsey'in kıtaları, inançları, kökenleri ve kültürleri mümkün olan en adil şekilde temsil edecek bir yapıya kavuşturulacak şekilde yeniden düzenlenmesi çözüm ve küresel barışın tesisi için devrimsel bir adım olacaktır. Bu kapsamda, Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üye sayısının 5 yerine 20 olmasını teklif ediyoruz. Genel Kurul'un yetkilerinin artırıldığı, Güvenlik Konseyi'nin tek belirleyici olmadığı ve Genel Kurul'a hesap verebildiği bir yapıya kavuşturularak denge sağlanması gerektiğini ileri sürüyoruz. Konsey'de yer alacak 20 ülkenin Genel Kurul'dan seçilmesi de alternatif çözüm olarak öne sürülebilir. Böylece, dünyadaki tüm ülkelerin bu önemli karar mekanizmasında yer alması, alabilmesi temin edilmiş olacaktır..."

**

Şüphesiz ki küresel iklim değişikliğiyle mücadele noktasında Birleşmiş Milletler'in elinden geleni yapmadığı ortada. Erdoğan bunu New York'ta ilgililerin yüzlerine tokat gibi çarpacak... Ya da sonuçları itibariyle dünyanın bir 'göç' sorunuyla karşı karşıya olduğu herkesin malumu... İyi ama bu insanlar neden göç ediyor? İşte o göçe neden olan savaşlar, kıtlıklar ya da diğer nedenlerin sorumlusu o 5'li. Aşı konusunda da öyle... Bütün bilim insanları aynı şeyi söylüyor. Eğer aşılama küresel ölçekte yayılmazsa sizin ülke ülke yaptığınız aşının bir kıymeti olmaz. O zaman paylaşın formülleri dünyayla! Erdoğan orada Turkovac kullanım onayı alır almaz kim isterse istifade edebileceğini duyuracak ABD'de. Bunu başka hangi ülke yapabilir? Ve BM'nin yapısal değişikliği...

**

Öyle anlaşılıyor ki, ABD ziyareti dönüşü Dünya Erdoğan'ı konuşacak bir kez daha. Bu defa sadece konuşmasalar ve kompleks yapmadan söylediklerini hayata geçirseler, sahiden bu dünya daha adil bir yer olabilir.