Erdoğan'ın yeni dünya vizyonu ve BM kürsüsünden mesajlar...

Türkiye liderinin uzun zamandır yeni dünya inşası için verdiği mesajlar, şimdi teker teker reel politik meydanda kabul görüyor.

"Dünya 5'ten büyüktür" sloganı, sadece bir slogan değil, adil bir dünyanın ana temelidir.

Dünyanın ekser çoğunluğu için, adeta devrim niteliğinde bir çağırıştır.

Evet, kimse küresel dünya sisteminin dışında bir yol yürüyemiyor. Şimdilik içinde bulunduğumuz savaş içerikli süreçlerin hepsinin esas nedeni de budur.

Dayatma herkesi yordu. Erdoğan kimseye karşı olmadan, yeni yol haritasını teklif ediyor. "Gelecekte dünya vizyonu nasıl olmalıdır?" sorusuna cevap vererek, dünya kamuoyunu düşünmeye çağırıyor.

Elbette bundan çok memnun olanlar haliyle fazla ama memnun kalmayanlar da meydanda...

Erdoğan BM zirvesinden dünyaya seslenirken, tüm sorunlara teker teker parmak bastı.

Küresel sistemin açıklarını, adeta yüzlerine vurdu.

Aslına bakarsanız bu atalet ezberlere dayanarak siyaset yürütme ile alakalıdır.

Erdoğan, reel politik dengenin nasıl kurulduğunu, adeta herkese öğretiyor.

Eski dünyanın beyazlar ve siyahlar arasındaki tercihleri ile yönetilme yöntemi işe yaramıyor.

Erdoğan bunun tam tersini Rusya-Ukrayna sürecine katkısı ve tutumu ile; açıktan hem gösteriyor, hem de öğretiyor.

İşte "Daha adil bir dünya kurmamız gerekiyor..." derken, aslında kimseyi ötekileştirmeden yol yürüme modelinden bahsediyor.

Yeni dünya ve yeni paradigmalar, çok ezberleri bozdu ve bozmaya da devam ediyor. Yerine ise Erdoğan'ın ifade ettiği yeni bir siyaset dili ve yönteminin gelmesi zaruridir!

Sorun şu ki; küresel aktörler, bu yeni sürece direniyor.

Erdoğan'ın yeni dünya doktrini, tüm gelişmekte olan ülkeler için geçerlidir. Bununla birlikte, gelişmemiş mazlum coğrafyalar için ise yeni bir umut...

Türkiye'nin yıldızının giderek parlaması, Erdoğan'ın söylemlerinin doktrine dönüşme nedeni bu gerekçelerdir.

Şimdi dünya revizyona girerken, yeni aktörlerin meydana çıkması ile de karşı karşıya.

ABD ve İngiltere kendi gücünü devam ettirecek ama yeni güçlerin de meydana çıkmasına engel olamayacak.

Hikayenin seyri buna işaret ediyor...