Evanjelistlerin cennet ve yeryüzüyle ilgili tasarımları nedir?

George Bush baba ve oğulun ABD Başkanlığı yapmasından sonra, dünyada 100 milyon olan Evanjelist sayısı 500 milyonu aşar...

Evanjelistlere göre Tanrı'nın Evanjelist Protestan Hıristiyanlar için cennetle ilgili, Yahudiler içinse yeryüzüyle ilgili iki tasarımı vardır. Öteki dinlere bağlı insanlar Tanrı için önem taşımazlar!

Tanrı'nın Yahudilerle ilgili tasarılarına göre Yahudiler vaad edilmiş topraklara dönerek Büyük İsrail'i kuracak ve dünyaya egemen olacaklar. Evanjelistler bu girişime destek olacak, kendileri için kurulmuş ahrette huzura kavuşacaklardır. Armageddon Savaşı yaşanacak Hz. İsa önderliğindeki Yahudilerle Evanjelistler savaşı kazanarak dünyaya egemen olacaklardır.

Ancak İsa'nın yer yüzüne dönebilmesi için, gelişini tamamlayacak alametlerin tamamlanması gerekmektedir.

Kehanetlere göre gerçekleşeceğine inanılan yedi aşama şunlardır:

1. Yahudilerin Filistin'e geri dönmeleri. 2. Büyük İsrail'in kurulması 3. Tüm dünyaya, İsrail'in müjde olarak vaaz edilmesi 4. Yedi yıl sürecek felaket dönemi 5. Hz. İsa'nın ikinci kez dünyaya gelişi 6. Armageddon savaşı 7. Kıyametin kopması, İncil'e ve İsa Mesih'e iman edenlerin cennete yükselmeleri.

Armageddon yani dünyayı ve insanlığı sona erdirecek savaş, Hıristiyanlara göre kıyametten bin yıl sonra gerçekleşecek. Museviler buna itiraz ediyor ve bu son savaşın 3. Dünya Savaşı olabileceğini söylüyor.

Konuyu işleyen ABD sineması, tüm dünyayı ABD ve onun büyük teknolojisiyle donanmış kahraman evlatlarının kurtaracağını anlatıyor...