Abdülhamid Han'ın tahttan indirilişi!

Tarihimizin en büyük saygısızlıklarından biri Abdülhamid II. Han'ın tahttan indirilişi sırasında yaşandı. Abdülhamid Han'a tahttan indirilişini Milli Meclis adına Koramiral Arif Hikmet Paşa, Dıraç Milletvekili Esat Paşa Toptani, Senatör Aram Efendi ve Selanik Milletvekili Emmanuel Karasu'dan oluşan 4 kişilik heyet, 27 Nisan 1909'da Yıldız Sarayı'nda bildirmişti.

Arif Hikmet Paşa Gürcü asıllıydı, gençliğindeyse Sultan Hamid'in yaverleri arasındaydı. Daha sonra Padişah'ın isteğiyle senato üyesi olmuştu. Senato'da bu Arif Hikmet Paşa Abdülhamid Han'ın birçok maddi manevi ihsanından yararlanmış, çok zengin olmuştu.

Abdülhamid Han'a tahttan indirildiğini bildiren heyetin ikinci üyesi Esad Paşa Arnavut asıllıydı. Sultan Hamid tarafından jandarma erliğinden paşalığa yükseltilmişti. Padişahın önüne çıktıklarında, heyetin önünde önce o konuşmuş, her türlü saygı ve tören kurallarını bir yana bırakarak:

"Millet seni hal'etti!" demiştir.

Heyetin üçüncü üyesiyse bir Ermeni Katoliği idi. Hemen bütün Ermeni ayaklanmasında yer almış, her fırsatta Padişaha duyduğu nefretini dile getirmiş ama Abdülhamid Han ona el sürmemişti.

Heyetin dördüncü üyesi Selanik Milletvekili, Yahudi Emmanuel Karasu idi.

Tanınmış bir Musevi aileden gelen ve Selanik'in ünlü avukatlarından olan Emmanuel Karasu, 1904'te Zürih'te yapılan Siyonist Kongresinden sonra, Padişahı özel olarak ziyaret etmişti...

Padişahın tahttan indirildiğini bildiren heyette Emmanuel Karasu, bir Gürcü, bir Arnavut bir de Ermeni'nin bulunması rastlantı mıdır? Yoksa Osmanlı Meclisi ve üst yönetiminin bir yansımasıdır.

Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle birlikte Osmanlı Devlet yönetimine de bir nokta konuyordu. Devlet-i Alini de ömrü sona eriyordu...