Aziz ÜSTEL
Aziz ÜSTEL
austel@stargazete.com
Tüm Yazıları

Sakın unutmayın: "ABD 50 yıldır federe Kürt devleti kurmak için uğraşıyor"

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi'nin hazırladığı "Küresel Eğilimler 2030" raporu tahmini senaryoları falan değil, Washington'un planlarını içerir.

BU nedenle raporda yer alan "Kürdistan yükselişi nedeniyle önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin bölünmesi" başlıklı bölüm bir müttefikin, bir dostun uyarısı değil ABD'nin stratejik hedefi olmaktaydı.

1. ABD, Kürdistan'ın kurulması ve Türkiye'yle federal bir çatı altında birleştirilmesini içeren tarihi tasarım, ilk kez Ankara'nın önüne 1965 yılında getirilir.

Yıl 1965. Emekli Amiral Vedii Bilget'in 24 Şubat 1987 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanan yazısına göre ABD, 1965 yılında, Türkiye'ye bağlanacak b ir Federe Kürt Devleti için dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in ağzını aramıştı.

Bilget'e göre Federe Kürt Cumhuriyeti, Türkiye, Irak ve İran Kürtlerini kapsayacak v e Türkiye'yle federal bir çatı altında birleştirecekti.

2. Gene dönemin Senato Üyesi Sadi Koçaş, anılarında "ABD, Adalet Partisi ve Demirel'i 1965 yılında iktidara getirdiğinde, Irak, İran ve Türk Kürtlerini Federe bir Cumhuriyet yapısı altında bir araya getirelim, bunu da Türkiye'ye bağlayalım" isteğinde bulunduğunu yazıyordu.

ABD bu tasarımdan hiç vaz geçmiyor, belirli aralıklarla Türkiye'nin önüne koyuyordu. Ve her seferinde Türk yetkililer bu öneriyi ellerinin tersiyle masadan yere atıyordu. Ve 1991'de, ABD'nin Irak'a saldırısından hemen önce 13 Ocak 1991 tarihinde, dönemin ABD Dış İşleri Bakanı James Baker tasarımın güncelleşmiş halini gene Ankara'ya dayatıyordu. Bu güncelleştirilmiş tasarıya göre ABD, Körfez Savaşı'ndaki desteğine karşılık Türkiye'ye Kürdistan'ın hamiliğini öneriyor, PKK'yı da TC'nin emrine veriyordu!!! Çekiç Güç'ün 17 Nisan 1991 tarihli Huzur Operasyonuyla tasarı işleme sokuluyor, 36. paralel ile Irak'ın kuzeyini uçuşa yasak bölge ilan eden Çekiç Güç, Bağdat'tan kopardığı bu bölgede Kürdistan'ın temelini atıyordu.

Ve Erbakan'ın Refah Yolu, Çekiç Güç'ü bölgeden çıkmaya mecbur bıraktığı için hedefe konuyordu.

(Meraklısına Not: Devamı Pazartesi 23.08.2021 yayınlanacak yazıda...)