‘Savaş' kaçınılmaz ise, zaman, mekân ve şeklini siz belirlemelisiniz...

Evet, yazının başlığındaki cümleyi tamamlayalım. 'Aksi halde, bütün inisiyatifi düşmana kaptırmış olursunuz.' 'İnisiyatif' (initiative) Fransızca bir kelime. Fransızcada 'öncecilik-girişkenlik' gibi mânalarda çevrilmişse de; Türkçeye, daha çok, 'irade, karar ve eylem üstünlüğü' mânasında çevrilebilir herhalde. Esasen, Osmanlı kültüründe, 'ibtikaar-ı amel' denilirdi; amel / eylem üstünlüğünü elinde bulundurmak mânasında...

Müslüman dünyanın perişanlığı ortada... İnsanlığın dörtte birini oluşturan dünya Müslümanları, bütün dünyadaki sayıları 25 milyonu geçmeyen Yahudiler adına, elbette 75 senedir Filistin'in tamamında ve son yıllarda, hele de son 3,5 aydır Gazze'de sergilenen zorbalıkları durduracak bir güç odağı oluşturamadık. Savaşa girmek durumunda ola ülkelerin her biri, diğerini, 'Haydi, ne duruyorsun, girsene.' diye tahrik ve hattâ tahkir etmeye çalışıyor, direkt veya medya organları aracılığıyla. Hâlbuki bir durumu kaçınılmaz hale gelirse, hesab edilmesi gereken ilk konu, inisiyatifin kimin, hangi tarafın elinde olduğudur. Yoksa hasmınız sizi, savaşmak için en müsaid zaman, mekân ve imkânlara sahib olarak kendileri için en müsaid zaman ve mekânda oldukları düşüncesiyle savaşa sürüklerlerse, onlar karşısında, maça 5-0 yenik başlamış duruma düşersiniz.

*

Ve açıktır ki, karşımızda sadece Yahudilik dinine göre oluşturulmuş İsrail rejimi yok, onu oraya diken emperyalist güçler var.

Unutulmasın ki, daha iki hafta önce, BM Güvenlik Konseyi'nde 'ateş-kes' kararı alınması için bir oylama yapıldığında, 15 üyeden 13'ü 'Evet' dediği halde, kendilerini 1945'lerde Nükleer güç dayatmasıyla 'Daimî Üye' olarak dünyaya kabul ettiren 5 ülkeden ikisi olan Amerika ve Rusya, birlikte 'çekimser' oy kullanarak öyle bir ateş-kes karar çıkmasını birlikte engellemiş oldular.

Hatırlayalım, 14 Mayıs 1948 günü, 'İsrail'in mevcudiyeti dünyaya ilân edildiği zaman, Amerika ve Sovyet Rusya onun varlığını resmen kabul etmekte birbirleriyle yarışmışlar ve ilk 11'nci dakikada ilk tanıyan devlet olarak Amerika, Rusya'dan öne geçmişti.

Ama, Rusya'nın gerek Sovyetler Birliği döneminde, sonrasında da, bu dönemin son 25 yılında hep Putin söz sahibidir; İsrail rejiminin cinayetleri konusunda daima, 'tavşana kaç, tazıya tut!..' siyaseti izlemiş ve hattâ geçen sene Moskova'ya giden Netanyahu'ya, 'İsrail'in kendisini savunmak hakkı tartışılamaz.' gibi sözler etmişti. Bugün de, bunca zulümlere karşı sessiz kalıyorsa, elbette kendi siyasetine bu yöntemi daha faydalı bulduğu içindir.

Ve geçmişte, Yahudi toplumlarını kendi toplumları içinde bir fitne ve fesad unsuru ve bir 'ur, bir kanserli uzuv' gibi görmek açısından, bütün Hristiyan toplumlar, bünyeleri içindeki Yahudilerin çoğunun İsrail'e göç etmiş olmasından dolayı rahatlamışlar ve bu Siyonist işgalci gücün Müslüman coğrafyalarının kalbi mesâbesinde olan Filistin'de bulunmalarından ise, ayrıca memnun idiler... Rusya da, herhalde, 'Eğer burada İsrail diye bir devlet kurulmasaydı, biz burada böyle bir devleti yine oluşturur, kurardık.' diyen Amerikan Başkanı Biden'dan farklı düşünmüyordu. Çünkü kendi dünyalarından farklı bir dünya olan Müslüman halkların ve coğrafyalarının sancıları daha artacaktı.

Bu durum, dünyadaki güç dengelerini ince hesaplarını yapanlar için bulunmaz bir fırsattır.

Nitekim Rusya, şimdi Ukrayna ile meşgul olurken; Amerikan emperyalizminin daha bir egemen duruma gelmemesi için, Çin devreye girmekte, 'Bu coğrafyalarda biz de varız.' havasında savaş gemilerini Hind Okyanusu'na, Kızıl Deniz ve Doğu Akdeniz'e göndermiş bulunuyor.

*Ve kendisi küçük, ama etkisi büyük bir eylem...

Evet, karşımıza, 'sinek küçüktür, ama yine de mide bulandırır.' sözünü hatırlatan şekilde çıkan küçücük bir konu bile dünyada ilginç yankılar meydana getirdi.

*

Antalya futbol takımında oynayan, sporcu görünümlü ve 28 yaşındaki Sagiv Jehezkel isimli bir İsrail ajanı, Trabzon takımının 1-0 galib durumda olduğu sırada, oyuncusu olduğu kendi takımı adına beraberlik golünü atar atmaz sevinç gösterisi sergiledi. Bu gibi başarıların, sportif karşılaşmalarda tabiî olduğu biliniyor. Ama bu 'ajan-sporcu'asıl rolünü oynamak gerektiğini unutmadı ve bileğindeki band'a daha önce yazdığı, 'çift üçgen yıldızı'nın yanında "100 gün. 07/10" yazısını, 'İsrail'in savaş gücünü gücü'ne işaret mânasında sevinçle kameralara gösterdi ve arkasından, gördüğü tepki üzerine, İsrail rejimi derhal bir özel uçak göndererek, işbu sporcu kılıklı ajanını Türkiye'den çıkarmıştır.

Ama konu orada bitmedi. Nitekim İsrail rejiminin Dışişleri Bakanı olan İsrael Katz, dün, (AFP)'de da, "Türkiye, insanî değerlere ve spor değerlerine aykırı çalışan karanlık bir diktatörlüğe dönüştü" dedi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant daTürkiye'yi "Hamas'ın yürütme organı gibi davranmakla" suçladı.

*

Evet, savaş çok yönlü ve sadece askerî değil. Hayatın her alanında, her türlü mücadele ve savaşa, düşmandan daha önce ve kararlılık içinde ve kendi istediğimiz zaman ve mekânlarda, yani inisiyatifi yitirmeden, her anda hazır olmak zamanı.