Türkiye'de İsrail'i övmek yasaklanmalı

Avrupa ve ABD'de işgalci İsrail'in vahşetine karşı halkın tepkisi artıyor. İsrail'i protesto gösterileri yasaklanmıştı ama bu yasaklar insanları sokağa çıkmaktan alıkoyamadı. Yüzbinler dünyanın dört bir yanındaki meydanlarda Filistin halkını desteklediklerini haykırdı.

İsrail'in çoluk çocuk katletmesini teşvik eden devletler ise halklarının insanî tepkisini durdurmak için yasakların yetmediğini görüp işgalci İsrail lehine kanunlar çıkarıyorlar. Fransa'da gelen şu haberi birlikte okuyalım: "Cumhuriyetçi Partiden Stephane Le Rudulier'in öncülüğünde 16 senatör, "Siyonizm karşıtlığının suç sayılması" için tasarı hazırladı. Senatoya sunulan tasarıda İsrail devletinin varlığını sorgulamanın 1 yıl hapis ve 45 bin avro para cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor.

İsrail'e hakaret edenlere ise 2 yıl hapis ve 75 bin avro para cezası verilmesi istenen tasarıda, İsrail devletine karşı nefret ve şiddeti kışkırtmaya ise 5 yıl hapis ve 100 bin avro para cezası talep ediliyor.

Le Rudulier, tasarıyla ilgili basına yaptığı açıklamada, ülkesinde Filistin'e destek gösterilerinde İsrail bayraklarının yakıldığını belirterek çatışmaların Fransa'ya sıçraması ihtimalinin yüksek olduğunu savundu."

Dikkat ederseniz kanun maddesinde Siyonizm karşıtlığı suç olarak gösterilmiş. Irk, din, dil ayrımcılığının suç olması gayet doğalken Siyonizm karşıtlığının suç olması nereden çıktı? İsrail devletinin varlığını sorgulamak niye suç olsun? Neden sadece İsrail devleti? Meselâ Cezayir devletinin varlığını sorgulamak Fransa'da suç kabul ediliyor mu; hâkezâ Kamerun'un, Tunus'un...

Siyonizm, Yahudi inanca dayalı bir işgalci harekettir. Başta Filistin toprakları olmak üzere kendilerine tanrıları tarafından vadedildiğine inandıkları toprakları işgal etmenin sinsi planının adıdır Siyonizm. Yahudi'nin, içinde bizim topraklarımız da olan Arz-ı Mevud hayaline karşı çıkmak neden suç olsun? Fransa ve İsrail'i korumak için kanunlar çıkaran diğer Batılı devletler çok istiyorlarsa kendi topraklarını Yahudilere verebilir ama bizler vermeyeceğiz ve bunun için de kanımızın son damlasına kadar savaşacağız.

İşte görüyorsunuz, mevzu nelere kadar geldi. Yahudi'nin işgalci planlara karşı çıkmayı bile suç sayan Avrupa'ya mukabil bizler de devlet çapında hamle yapmalıyız. Evvel emirde İsrail ve Siyonizm propagandası yapmak terör suçu kapsamına alınmalı. İsrail'in katliamlarını meşrulaştırıcı açıklamalar yapanlar bu suç kapsamında yargılanmalı.

Sayın milletvekilleri, Filistin'de hastaneler bombalanıp çoluk çocuk katledilirken Türkiye'de birileri işgalci İsrail'i savunmaları sizlerin de ağırına gitmiyor mu? Yok mu mezkûr yasayı hazırlayacak hamiyetperver vekillerimiz, neredeler, seslerini duymak istiyoruz!