Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Bu kodlara dikkat! SGK çalışmalarınız iptal olabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu, e uygulamalar ve teknolojik yeniliklerle bir çok bakımdan hayatımızı kolaylaştırıyor. Çok değil, bundan 15 yıl öncesine baktığımızda SSK Müdürlükleri önünde saatlerce işe giriş bildirgesi ve aylık ya da dört aylık bildirgeler için saatlerce kuyrukta beklenirken, artık ofisinden veya evinden veya internet olan herhangi bir yerden bildirimlerini yapabiliyor. SGK açısından da bu uygulamalar fazla ve yersiz ödemeleri engelliyor.

Sigortalı çalışanlar için SGK Hizmet Belgesinde Ş - K - S gibi harfler yer alabiliyor. Bu harflerin olması esasen çalışanlar için alarm verilmesi gerektiği anlamına geliyor.

SGK, sahte sigortalı olarak adlandırılan ve çalışmadan sigortalı gösterilenlerin bildirimini engellemek için sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlanan kodlar kullanmaya başladı.

SGK uygulamasında S (sahte işyeri), Ş (şüpheli işyeri) ve K (kontrollü işyeri) harfleri ile kodlanıyor. Eğer e-devletten veya SGK Hizmet belgesinde gördüğünüz “Ş” harfi, iş yerinin şüpheli iş yeri kapsamında olduğu ve iş yeri hakkında denetim/ inceleme yapılacağı anlamına geliyor. İşyerine “Ş” şüpheli kodu konulduktan sonra, bu iş yeri hakkında SGK denetmeni veya Müfettişi tarafından bu iş yerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunup bulunulmadığının tespiti amacıyla denetim süreci başlatılması yoluna gidilmektedir.

Hizmet dökümünde "Ş" harfi bulunan sigortalılar emeklilik talebinde bulunabilir, hatta aylıkları da bağlanmakla birlikte, denetim sonucunda bildirilen hizmetlerin sahte olması nedeniyle iptal edilmesi sonucu emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesilir ve yersiz ödenmiş olan aylıklar geri istenmektedir.

Denetim sonuçlanıncaya kadar iş yerinin "Ş" olan kodu değiştirilmemekte, sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse "Ş" kodu, "S" (sahte işyeri) olarak değiştirilmektedir. Dolayısıyla sahte işyerinden yapılan fiilen çalışmadan SGK’na bildirilen hizmetler/çalışmalar iptal edilmektedir.

Eğer denetim sonucunda bir sorun olmadığı anlaşılırsa "Ş" kodu kaldırılarak bu iş yerinden yapılan çalışmalar SGK açısından geçerli kabul edilmektedir.

Bazen de fiilen çalışmasına rağmen bu kodlar yer alabiliyor. Fiilen çalışanlar açısından bir sorun olmayacaktır.

SGK SİSTEMİNDE GÖRÜNMEYEN PRİMLERİ NE YAPMALI

Özellikle 15-20 yıldan önceki dönemlerde bilgisayar sistemlerinin yeterince kullanılmaması ve işlemlerin manuel kağıt ortamında yeterince kontrol olmadan yapılmış olmasından dolayı SGK günlerinde ciddi hatalar ve yanlışlar yapılmıştır.

Öyle ki, A ‘nın primi B'ye, B'nin ki C’ye yatabildiği gibi, bazen de işverenler aylık bildirge verip, dört aylık dönem bordrosu vermemekte ya da verdikleri dönem bordrolarında yer alan bilgiler çakıştığı için işleme alınmamış olabilecektir.

Bazen de, dönem bordrolarında SSK sigorta sicil numarası yanlış veya hatalı yazıldığı için yine prim günleri bir başka kişinin üzerinde görünebiliyor.

Bu tür eksik günler için SGK müdürlüğüne başvurulması gerekiyor.

BİRDEN FAZLA SSK NUMARASI OLANLAR

Geçmiş yıllarda birden çok SSK numarası almış olanlarla SSK numarası ile TC Kimlik Numarası eşleştirilmemiş olan sigortalıların emeklilik öncesinde mutlaka SSK numara birleştirme ve SSK numarası ile TC Kimlik Numarası eşleştirme talebinde bulunmaları hak kayıplarını önleyeceği gibi emekli maaşının bağlanma süresini de kısaltacaktır.