İlluminati iş başında!!

"Ortadoğu'da dengeler hepten değişecek. Ve 7 ülke işgal edilip Büyük İsrail Devleti kurulacak. Bu 7 ülkeden 1'i, kesinlikle Türkiye olacaktır." İlluminati Bildirisi

İsrail Devletini Macar Yahudisi olan Tibor Rosenbaum kurdu; İsviçre'deki Hagannah ve Stern adlı Yahudi terör örgütlerine International Credit Bank silah ve para sağladı. Söz konusu banka, ünlü Mafya patronu Meyer Lensky'nin Mafya'nın girişimlerin gerçekleştirmek amacıyla Mossad'ın Avrupa Fonu'nu yönetiyordu.

Şimdi, Mossad ya da İsrail'in en büyük yardımcısı yurt dışında yaşayan zengin Yahudilerdi. Onlardan gelen paralar İsrail'e aktarılıyordu.

Rosenbaum yalnız Mafya'yla değil Hollanda Kralı Bernhard ile de iş birliği içindeydi. İsviçre'yle İsrail arasındaki ticari ilişkileri sağlayan Helvis Management Corporation'ı da Rosenbaum yönetir.

Rosenbaum'un ardından İsrail'in bir numaralı koruyucusu ABD Dış İşleri Bakanı da olacak, Henry Kissinger çıkageldi. Kissinger kısa bir süre sonra CIA'yle İsrail İstihbarat kuruluşu Mossad arasında sağlam, kırılmaz bağlar kurdu. Kissinger Nükleer Silahlar ve Dış Politika adlı bir kitap yazdı. Kitaba göre topyekun savaşlar kapitalizm dolayısıyla da ABD için bir intihardı. Asya, Afrika ve Güney Amerika'daki sözde "kurtuluş" savaşları ancak bölgesel-sınırlı savaşlarla önlenebilirdi. Türkiye'yse sınırlı savaş bölgesinin içindedir.

MESİH PLANI

Mesih Planı, Yahudi Kabalacılar tarafından tasarlanmıştı. Amaç İsa'nın yeryüzüne dönüşüne Yahudilerin önayak olmasıydı. Ancak Yahudilerden nefret eden, İsa'nın katili olarak gören kilise, Yahudilerin önündeki en büyük engeldi. Kilisede başlayan büyük Reform Illuminati'yi (Aydınlatmacılar)'ı ortaya çıkarmıştı. Tam bu sırada Kabalacılar Yahudilerin Kutsal Topraklara dönüşünü başlattılar. İlk hedef Halifeyi tahttan indirmekti. Önceleri Abdülhamid Hanla anlaşmayı denediler. Vaat Edilmiş Toprakları satın almaya çalıştılar, Abdülhamid onları huzurundan kovdu. Bunun üzerine, kimi Osmanlı paşalarıyla iş birliği yapıp koca Sultanı tahttan indirdiler.

"MESİH'İN DÖNMESİ İÇİN MESCİD-İ AKSA'NIN YIKILMASI GEREKİR!"

"Mesih Planının kehanetsel yönü, Yahudilik ve İslam arasında bir çatışmayı gerektirir."

İsa'nın dönmesi için, Kabalacı Yahudilere göre, ilk iş Süleyman Tapınağı'nın yeniden yapılması ve Mescid-i Aksa'nın yıkılmasıdır. Mescid-iAksa'yla birlikte Kubbet-üs Sahra'nın da yerle bir edilmesi gerekir! Bu iki İslam Tapınağı, Süleyman Tapınağı'nın yerinde oldukları için ikisinin de yıkılması şarttır. İsrail Tapınak Tepesi'ndeki iki mabedi yıkmaya kalkıştığı an, büyük bir çatışma başlayacaktır. Nitekim İsrail, Mesci-i Aksa'ya saldırarak bu kehaneti gerçekleştirmeye başlamıştır...