Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'nde ücret gizliliği

Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile SGK’na verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirileceği beyanname olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ertelenmeyecek gibi görünüyor.

Sistemsel hatalar yanında pandemi süresinde yeni sisteme yönelik eğitim ve uyum çalışmalarının da yapılamayacak olması nedeniyle sorun yaşanabilecek gibi görünüyor.

Sistemin esasen SGK e-bildirge formatı üzerinden yapılması çok daha sağlıklı olurdu. Bence henüz yol yakınken bu alternatif değerlendirilerek vergi dairesi sistemi yerine SGK e-bildirge sisteminde birkaç ekleme yapılması ile süreç çok daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşur.

Gönlümüzden geçen vergi dairesi sistemi yerine SGK e-bildirge sistemi üzerinden çalışacak bir sistem kurgulanması olmakla birlikte, en azından mevcut koşullar salgın ortamı da dikkate alınarak en azından 2021 sonuna kadar ertelenmelidir.

Bu süreçte hem yazılımsal eksikler tamamlanır, hem dileyen işletmeler bu sisteme daha erken geçerek uyum sağlayabilir ve hem de işletmelerin İnsan Kaynakları Çalışanları ile meslek mensupları yeni sisteme hazırlık yapabilir.

Bu sistemde en önemli sorunlardan birisi olan ücret gizliliğinin sağlanması için bir düzenleme yapıldı ama henüz sistemdeki sorunların tam olarak çözüldüğünü söylemek zor.

Bir işyerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 2 (1003B) ile bildiriminin yapılabilmesi için mükellefin vergi kimlik numarası ile SGK işyeri sicil numarası eşleşmelidir. Bunun kontrolünü yapmak için https://intvrg.gib.gov.tr/ adresine kullanıcı kodu ile girilip, “Mükellef İşlemleri/Mükellef Dosyası” altında bulunan “SGK 4/1-a İşyeri Bilgileri” kullanılabilir.

Ücret gizliliği

Beyannamelerini Kendileri Gönderebilecek Mükelleflere ilişkin şartları taşıyan mükellefler/işverenler, diledikleri takdirde, ikinci bir şifre alarak sadece ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını “1003B” kodlu “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine yönelik)” ile elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

Ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını ayrı bir beyanname ile beyan etmek isteyen mükellefler/işverenler, ücret ödemeleri dışındaki kira ödemesi kesintisi, serbest meslek ödemesi kesintisi vb. kesintileri 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etmeye devam edeceklerdir.

Beyannamelerini kendileri gönderebilecek mükelleflerin ücrete ilişkin 1003B kodlu beyannameyi verebilmeleri için “0003 Gelir Stopaj” mükellefiyetinin yanı sıra, “0095 Ücretlere İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” mükellefiyetinin de tesis edilmesi gerekmektedir.

Ödemeler nasıl olacak?

Beyanname verildikten sonra oluşan tahakkukların ödemesi, tabi olduğu kanunlara göre belirlenmektedir. Damga vergisi ve gelir vergisi stopajı yönünden oluşan tahakkuk fişi, vergi kanunlarına göre belirlenen vadede ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ödeme kanalları aracılığıyla yapılabilir.

SGK prim ve hizmete ilişkin tahakkuklar için ait olduğu ayı izleyen ay sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlediği ödeme kanalları aracılığıyla ödeme yapılabilir.