Yakup KÖSE
Yakup KÖSE
ykose@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Yeni devlet hafızası oluşturulmalı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan yeni infaz düzenlemesiyle cezaevlerinden tahliyeler başladı. Adi ve organize suçlardan cezaevinde olanların bir bölümü serbest kaldı. Diğerleri de, yeni infaz düzenlemesine göre yeniden hesaplanacak infaz sürelerini doldurup yakın zamandan peyderpey çıkacaklar.

Yeni infaz düzenlemesiyle birlikte Türkiye’de bir kez daha adalet, hukuk konuşuluyor. Özellikle de, yeni infaz düzenlemesinin FETÖ, PKK ve casusluk suçlarından hapiste olanları kapsamamızı üzerinden süren tartışmada tabiî ki 28 Şubat darbe dönemi mağduriyetleri konuşulmuyor!..

28 Şubat’taki hukuksuzlukların giderilmesi hususunda şimdiye kadar yasal bir düzenleme yapılmadı. Yasal düzenleme yapılmaması, 28 Şubat dönemindeki hukuksuzlukları kaldırmak için çaba gösteren herkesin elini kolunu bağlıyor. 1 saat bile cezaevinde kalmaması gereken insanlar, ferdi gayretlerin neticelenmesini zindanlarda senelerce bekliyorlar. Yasal düzenlemeyle 10 dakikada halledilecek mevzular 10 senede çözüme kavuşturulamıyor.

Hâkezâ, 28 Şubat cuntasının fişlemeleri, istihbarat raporları, hazırladıkları terör listeleri de halen geçerliliğini koruyor. Bu mevzuda da defaatle ikâzlarda bulundum. Eski Türkiye’nin tüm ezberleri, bir daha geri getirilemeyecek şekilde devlet hafızasından silinmeli.

Bir dönem devleti yöneten veyahut devletin çeşitli kademelerinde olan 28 Şubat ve FETÖ unsurlarının kendilerine düşman gördükleri şahıs ve topluluklar hakkında hazırladıkları fişler hâlen devlet hafızasında tazeliğini koruyor. Devlet bu fişler üzerinden işlem yapmaya devam ediyor. Bir yandan “Yeni Türkiye” derken diğer yandan eski Türkiye’nin en karanlık odaklarının hazırladıkları fişlerin cârî olması nasıl izah edilir!..

Mezkûr fişlemeler hayatımızın her anında karşımıza bir şekilde çıkıyor. Başörtülü kızı üniversiteye soktunuz ama babası veyahut annesiyle alâkalı 28 Şubat cuntasının hazırladığı fişlemeler sebebiyle, şayet hakkında güvenlik soruşturması yaparsanız devlette işe sokamazsınız! Bunun örneklerini daha önceki makalelerimde yazmıştım.

15 Temmuz sonrası güvenlik soruşturmaları sebebiyle, 28 Şubat’ta hakkında fişleme yapılmış kişilerin mağdur olduğunu yazmıştım. Düşünün, hakkınızda yalan yanlış bilgilerle dosya oluşturmuş FETÖ ile bir tutulmaya başlandığınızı… Allah’tan CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu da güvenlik soruşturması iptal edildi.

Ak Parti, 28 Şubat davaları ve fişlemeleri hakkında yasal bir düzenleme yapıp hukuksuzluğa son vermeli. Şu an umursamadıkları 28 Şubat fişlemelerinin, hiç ummadıkları bir vakitte kendilerini de vuracak bir silâh olduğunu unutmasınlar!