Aziz ÜSTEL
Aziz ÜSTEL
austel@stargazete.com
Tüm Yazıları

"11 Eylül saldırıları küreselleşmenin armağanıdır!"

ABD'nin son otuz yıllık Ortadoğu'yla ilgili kurallar dizisi; "İsrail'i güçlü tut; Suudi Hanedanlığının güvenini daim kıl ve kökten dincilerin tasmasını sakın elinden bırakma" olarak tanımlanabilir.

Bush yönetimine göre bağlantısız olmak soyutlanmak, toplumsal yaşamdan uzak tutulmak ve eğitimsiz kalmak anlamına gelmekteydi. Genç kadınların yalın ayak ve sürekli hamile kalmaları gerekiyordu.

Genç erkekler için cahil kalmak, yapacak iş bulamamak ve sürekli bir şeylerden suçlanmak anlamına geliyordu! Kitleler için bağlantısızlık birçok seçenekten yoksun olmak, fikirlerden, seyahatten, sermayeden, eğlenceden ve deniz aşırı ülkelerdeki sevdiklerinden uzak kalmak demektir.

Eğer bağlantısızlık gerçek düşmansa o zaman bu savaşta mücadele eden bizler bunu destekleyenleri, zorlayanları ve bağlantısızlığı bu dünyadan atmak isteyenlerle mücadele etmeliyiz. Şunu kabul edelim ki, ABD küreselleşme için dünyanın ideolojik kaynağı olarak hizmet ediyor.

İMF Neden borç Verir?

İMF ekonomik bunalıma düşen ülkelere mali yardımda bulunur ve onlara bir program uygulatır. Ancak bu güne kadar bu programı uygulayan hiçbir ülke bu programın faydasını görmemiştir.

Brezilya örneğinde olduğunca IMF programlarını uygulayan ülkeler kendilerini felaketin kucağında buldu. Program boyunca Brezilya elektrik, telefon, gaz dağıtım şirketlerini yabancılara sattı. Yabancılar bu şirket sayesinde yılda 13 milyon dolar kar ediyor ve bu parayı ülkelerine transfer ediyor.

İlluminati'nin tefecilikten sorumlu bölümü IMF, 1946'dan bu yana tuzağına düşürdüğü 48 ülkeden 32'sinin ekonomisi çok daha gerilere gitti. Bu arada İlluminati'nin Merkez Bankası olan Dünya Bankası'nın boş durmadığını da görüyoruz.

Dünya Bankası ve IMF, yabancı tekellere ucuz işgücü sağlama güvencesi karşılığında devlete bol bol kredi sağlıyordu. Bu elverişli koşullarda çalışmaya başlayan kimi şirketlerin işçilerin hak alma mücadelesini bastırmak için diktatörlerle el ele vererek çok sayıda işçi önderini ya ceza evlerine attırdı ya öldürttü.

Halk polisle çatışıyor, havada kurşunlar uçuşuyor ve cesetler herkesin ayağına takılıyordu. Bu bir sinema filmi değil, örneğin Arjantin'in yaşadığı IMF gerçeğiydi. Ülke bitmişti ve tam 132 milyar dolar borcu vardı. Ve 2014 yılı Ağustos ilk günlerinde Arjantin 6. kez iflasını ilan etti.